2. okt 2010

HEA LAPSEVANEM

13. OKTOOBRIL kell 18.00 toimub
A. Kitzbergi nim. Gümnaasiumi aulas

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

Koosoleku teemad:
1) Piirkonna haridusolud.
2) Koolikorraldus, eesmärgid, uued õpetajad.
3) Vanemate õigused ja kohustused
``Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse`` valguses.

Ootan Teid 13. oktoobril kell 17.00 IV B klassi koosolekule meie koduklassis, ruumis C37.

Kavas on:

1) 2011. aasta laulu- ja tantsupeo ettevalmistus. Tantsulaager.
2) E-kool läbi lapsevanema silma.
3) Projekt: Suitsuprii klass - lapsevanema roll, leping.
4) Teeme üheskoos plaane õppeaastaks.
5) Klassijuhataja tähelepanekutest esimesel veerandil.