2. märts 2012

LASTEOMDUSMANI LOGO

Lasteombudsmani logo kujutab last ja teda kaitsvat lõvikäppa.
Lõvikäpp annab vihje Eesti Vabariigi sümboolikale. Lõvi on ühelt poolt tugev kaitsja, kes vajadusel hambaid ja küüsi võib näidata, teisalt aga pehme mänguloom, kelle iga laps meelsasti kaissu võtab.
Käpast tekib lapse ümber hoogsalt joonistatud ringjas kaar, mis tähendab kindlat kaitstust ja mida laps ise samal ajal joonistab. Vajades lõvikäpa kaitset, on laps ise samal ajal selle kaitstuse edasikandja ja -looja. Seeläbi on logosse kätketud ka tulevikku vaatav aspekt – kord on see laps ise järeltulevate põlvede õiguste eest seisja, ehk isegi lasteombudsman.