14. nov 2012

JOONISTUSVÕISTLUS "Mina linnas"

Lapsed ja noored on tihtilugu linnaruumis tähelepanuta jäetud, nende liikumistrajektoorid on täiskasvanute poolt kindlaks määratud ja loodud: kodust kooli, koolis huviringi ning huviringist tagasi koju. Lisaks sellele on aga olemas ka tegevuspaiku, mis on laste poolt loodud ja neid kasutavadki vaid lapsed. See tasand jääb tihti täiskasvanute eest varjatuks või on nad lihtsalt „varjatud lastelinna“ ammu unustanud, nii et nad linnas elades ja tegutsedes ei märkagi, et lastel võivad olla oma soovid, tegemised ja huvid.
Eesti Rahva Muuseum kuulutab välja joonistusvõistluse „Mina linnas“ ja kutsub teid üles aitama muuseumil koguda ja uurida laste ja noorte linnaruumi kasutamise kogemusi. Joonistusvõistluse tulemusena muuseumile saadetud kaastöid soovime kasutada ka 2013. aastal avatava näituse ettevalmistamiseks. Näitus räägib sellest, kuidas erinevad inimesed kogevad ja tajuvad avalikku linnaruumi. Soovime teada saada, kuidas lapsed linna näevad ja selles toimuvat mõtestavad, kuidas ja millega seoses nad linnaruumist räägivad ning mida nad eesti linnade puhul kiidavad või laidavad. Ootame võistlusele osalema õpilasi nii maa- kui linnakoolidest, sest linnaga puutuvad kokku kõik!
Juhend joonistusvõistlusel osalemiseks
Vali alateemade hulgast, mis teemal joonistada:
 • minu lemmik- ja/või salajane koht linnas
 • mida ma linnas teen?
 • mida ma linnas kardan?
 • mis mulle linnas ei meeldi?
Lisaks kirjuta lühike põhjendus, kus vastad alljärgnevatele küsimustele:
 • Kirjelda, mida Sa joonistasid!
 • Miks Sa selle teema valisid?
 • Mis linna Sa joonistasid? Kas Sa elad selles linnas?
Tingimused joonistusvõistlusel osalemiseks:
 • Võistlusel osalevad vaid tööd, millele on lisatud kirjalik põhjendus
 • Kirjalik põhjendus lisada joonistuse juurde eraldi lehel
 • Võistlusel osalevad tööd, mis on ERMi saadetud 16. detsembriks 2012
 • Joonistusi ootame maksimaalselt A3 suuruses
 • Töö juurde lisada joonistuse autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass; õpetaja/lapsevanema kontakt (e-mail ja telefoni nr)
Joonistused palume saata posti teel või tuua ise kohale aadressile:
Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja
märksõna „Mina linnas“
J. Kuperjanovi 9
50409 Tartu
Võistluselt laekunud materjali võidakse kasutada näitusel. Juhul, kui soovime kasutada ka autori eesnime, kooskõlastab muuseum selle autoriga eraldi.
Võistlusel osalejate vahel loositakse välja palju põnevaid auhindu! Muuseum võtab võitjatega ühendust.
Võistlust toetavad auhindadega: Tallinna Loomaaed, Rahvusooper Estonia, XS Mänguasjapood jpt.