13. aug 2014

Õppevahendid 4. klassis

Eesti keel 3 joonelist vihikut (23 joont) - Harjutused, Loovtööd, Kontrolltööd
Matemaatika 3 ruudulist vihikut (võivad olla ka õhukesed kaustikud kuni 48 lehte) - Ülesanded I, Ülesanded II, Kontrolltööd
Loodusõpetus 2 joonelist vihikut (23 joont) - Loodusõpetus, Kontrolltööd

Vihikute välimus on korrektne ja vastavalt vajadusele ümbritsetud kilekaante või kattepaberiga.

Vihikul peab olema esikaanel selge pealdis. Näidis:

Harjutused
AKG
4. kl
ees- ja perekonnanimi
2014/15 õa

Kirjutusvahenditeks sinine tindi- või pastapliiats. Muretseda pinalisse roheline või punane pastapliiats.