20. nov 2009

26. NOVEMBER on KODANIKUPÄEV

Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule,
tema õigustele ja kohustustele.
Eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust
ja ühtlasi tõsta kodanikuuhkust.
See aitab ühes Iseseisvuspäeva ja Võidupühaga
kaasa isamaalisuse ja riikluse hoidmisele
Eesti elanikkonna hulgas.