20. nov 2009

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

Lastevanemate üldkoosolek TOIMUB 24. novembril 2009.a

kell 18.00 gümnaasiumi aulas

Päevakava:

1. Suhtlemisprobleemid ja konfliktid – psühholoog Terje Paes
2. Kooliprobleemid ja õppeedukus – direktor Kalle Vister, õppealajuhataja Jüri Eesik
3. Hoolekogutööst – hoolekogu esimees Andi Sõmmer
4. Projektitööst koolis – Katrin Veevo, Salme Allik
5. Klassiprobleemidest - klassijuhatajad ( RUUMIS C-37)