29. okt 2010

KOHTUME 1. NOVEMBRIL!

II veerandil muutub tunniplaan. Kirjuta päevikusse:

ESMASPÄEV
1. eesti keel
2. kehaline kasvatus
3. matemaatika
4. inglise keel
5. ühiskonnaõpetus

TEISIPÄEV
1. matemaatika
2. eesti keel
3. loodusõpetus
4. inglise keel
5. kehaline kasvatus
6. muusikaõpetus

12. okt 2010

15. OKTOOBRIL - KOOLI SÜNNIPÄEV!

KELL 18.00 ALGAB JOOKSUVÕISTLUS. KOGUNEME KOOLIMAJA JUURES KELL 17.00.
ÜHESKOOS ON PALJU TOREDAM! TUNNEME END TEGIJATENA!!!!!!!!

TAMMETÕRUDE KOGUMISE VÕISTLUS


Meie kool koostöös Karksi valla jahimeestega korraldavad toreda ettevõtmise toetamaks metsloomi. Kogutakse tammetõrusid, et talvel oleks metsloomade toidulaud rikkalikum.
Peame kalliks meie loodust ja hoolime metsloomadest.
Reedel, 15.oktoobril OLE TUBLI ja võta tammetõrud kaasa.


2. okt 2010

HEA LAPSEVANEM

13. OKTOOBRIL kell 18.00 toimub
A. Kitzbergi nim. Gümnaasiumi aulas

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

Koosoleku teemad:
1) Piirkonna haridusolud.
2) Koolikorraldus, eesmärgid, uued õpetajad.
3) Vanemate õigused ja kohustused
``Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse`` valguses.

Ootan Teid 13. oktoobril kell 17.00 IV B klassi koosolekule meie koduklassis, ruumis C37.

Kavas on:

1) 2011. aasta laulu- ja tantsupeo ettevalmistus. Tantsulaager.
2) E-kool läbi lapsevanema silma.
3) Projekt: Suitsuprii klass - lapsevanema roll, leping.
4) Teeme üheskoos plaane õppeaastaks.
5) Klassijuhataja tähelepanekutest esimesel veerandil.