20. aug 2014

NB!

Õpikute laenutus kooli raamatukogus uueks õppeaastaks!

 
 

        25. august                 9:00 - 15:00        4 .-  6. klass

13. aug 2014

Õppevahendid 4. klassis

Eesti keel 3 joonelist vihikut (23 joont) - Harjutused, Loovtööd, Kontrolltööd
Matemaatika 3 ruudulist vihikut (võivad olla ka õhukesed kaustikud kuni 48 lehte) - Ülesanded I, Ülesanded II, Kontrolltööd
Loodusõpetus 2 joonelist vihikut (23 joont) - Loodusõpetus, Kontrolltööd

Vihikute välimus on korrektne ja vastavalt vajadusele ümbritsetud kilekaante või kattepaberiga.

Vihikul peab olema esikaanel selge pealdis. Näidis:

Harjutused
AKG
4. kl
ees- ja perekonnanimi
2014/15 õa

Kirjutusvahenditeks sinine tindi- või pastapliiats. Muretseda pinalisse roheline või punane pastapliiats.

UUS ÕPPEAASTA :)

2014/2015. õppeaastal toimub õppetöö trimestritena: 
I trimester 1. sept. 2014 - 28. nov. 2014
II trimester 29. nov. 2014 - 6. märts 2015
III trimester 7. märts 2015 - 3. juuni 2015


2014/2015. õppeaasta vaheajad:
sügisvaheaeg 18. okt. 2014 - 26. okt. 2014
jõuluvaheaeg 20. dets. 2014 - 4. jaan. 2015
kevadvaheaeg 14. märts 2015 - 22.märts 2015
suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 4.juuni - 31.august 2015

2014/2015. õppeaastast on AKG-s õpilaspäevik kohustuslik I - III klassides, IV - IX klassides vabatahtlik juhul, kui õpilased ja lapsevanemad kasutavad regulaarselt Stuudiumi.