14. nov 2012

28.11 UGALA TEATRISSE!!!!!

Karlsson katuselt

Väikevend elab koos ema ja isaga, Bosse ja Bettaniga ühes päris tavalises majas ühe päris tavalise tänava ääres, aga üleval katusel, täpipealt korstna taga - seal asetseb Karlssoni pisike maja sildiga, millel seisab:
KARLSSON KATUSELT. Maailma parim Karlsson.
Karlsson ise kinnitab, et on väga ilus, ülitark ja parajalt paks mees oma parimates aastates. Tal on selja peal propeller ning ta oskab lennata - ja ta tirriteerib, veab ninapidi ja figureerib nii preili Sokku kui ka varganägusid Fillet ja Rullet.

JOONISTUSVÕISTLUS "Mina linnas"

Lapsed ja noored on tihtilugu linnaruumis tähelepanuta jäetud, nende liikumistrajektoorid on täiskasvanute poolt kindlaks määratud ja loodud: kodust kooli, koolis huviringi ning huviringist tagasi koju. Lisaks sellele on aga olemas ka tegevuspaiku, mis on laste poolt loodud ja neid kasutavadki vaid lapsed. See tasand jääb tihti täiskasvanute eest varjatuks või on nad lihtsalt „varjatud lastelinna“ ammu unustanud, nii et nad linnas elades ja tegutsedes ei märkagi, et lastel võivad olla oma soovid, tegemised ja huvid.
Eesti Rahva Muuseum kuulutab välja joonistusvõistluse „Mina linnas“ ja kutsub teid üles aitama muuseumil koguda ja uurida laste ja noorte linnaruumi kasutamise kogemusi. Joonistusvõistluse tulemusena muuseumile saadetud kaastöid soovime kasutada ka 2013. aastal avatava näituse ettevalmistamiseks. Näitus räägib sellest, kuidas erinevad inimesed kogevad ja tajuvad avalikku linnaruumi. Soovime teada saada, kuidas lapsed linna näevad ja selles toimuvat mõtestavad, kuidas ja millega seoses nad linnaruumist räägivad ning mida nad eesti linnade puhul kiidavad või laidavad. Ootame võistlusele osalema õpilasi nii maa- kui linnakoolidest, sest linnaga puutuvad kokku kõik!
Juhend joonistusvõistlusel osalemiseks
Vali alateemade hulgast, mis teemal joonistada:
 • minu lemmik- ja/või salajane koht linnas
 • mida ma linnas teen?
 • mida ma linnas kardan?
 • mis mulle linnas ei meeldi?
Lisaks kirjuta lühike põhjendus, kus vastad alljärgnevatele küsimustele:
 • Kirjelda, mida Sa joonistasid!
 • Miks Sa selle teema valisid?
 • Mis linna Sa joonistasid? Kas Sa elad selles linnas?
Tingimused joonistusvõistlusel osalemiseks:
 • Võistlusel osalevad vaid tööd, millele on lisatud kirjalik põhjendus
 • Kirjalik põhjendus lisada joonistuse juurde eraldi lehel
 • Võistlusel osalevad tööd, mis on ERMi saadetud 16. detsembriks 2012
 • Joonistusi ootame maksimaalselt A3 suuruses
 • Töö juurde lisada joonistuse autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass; õpetaja/lapsevanema kontakt (e-mail ja telefoni nr)
Joonistused palume saata posti teel või tuua ise kohale aadressile:
Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja
märksõna „Mina linnas“
J. Kuperjanovi 9
50409 Tartu
Võistluselt laekunud materjali võidakse kasutada näitusel. Juhul, kui soovime kasutada ka autori eesnime, kooskõlastab muuseum selle autoriga eraldi.
Võistlusel osalejate vahel loositakse välja palju põnevaid auhindu! Muuseum võtab võitjatega ühendust.
Võistlust toetavad auhindadega: Tallinna Loomaaed, Rahvusooper Estonia, XS Mänguasjapood jpt.

3D LUMEHELBED


Kõigepealt tuleb paberist välja lõigata ruudud. Valime suuruseks 8,5 x 8,5 cm. Ühe lumehelbe tarvis on vaja 6 ruutu.
Kui ruudud on välja lõigatud, siis tuleb nad voltida kaks korda pooleks, nii et nad jääksid kolmnurga kujuliseks.

Järgmiseks tuleb kolmnurga sisse lõigata kolm pilu, nii et üks serv jääks murdejoontest kinni. Lõigata tuleb selle serva pealt, kus peale voltimist on kaks murdejoont teineteise sees, moodustades ühe murdejoone. See serv kus kas murdejoont on eraldi, jääb "ülemiseks" servaks ja sealt tuleb jätta veidikene kinni. Pilud tuleb lõigata kolmnurga pikima servaga paralleelselt.
Peale pilude lõikamist tuleb paber lahti voltida taas nelinurgaks. Ja avaneb pilt, kus lõigatud pilud moodustavad nelinurga, olles ühest servast kinni. Nüüd tuleb lahtised nelinurga tipud liimida rulliks kinni. Esimest rulli on väga hea liimida pliiatsi abiga rulliks.

Liimida tuleb nii, et üks rull ühele poole ja teine teisele poole.

Kui kõik neli rulli on liimitud, peaks lumehelbe üks detail olema selline nagu üleval pildil näha. Nii teha kõigi kuue detailiga.
Kui detailid on kõik rulliks liimitud, siis tuleb nad omavahel ühendada lumehelbeks. Selleks on vaja detailid kahest kohast liimida teineteise külge. Liimimise kohti märgistavad pildil nooled. Et lumehelbeid oleks parem teineteise külge kleepida, siis jälgida, et kokku saaksid ühesugused küljed. Kuna eelnevalt liimitud rullide nurgad on erineval kõrgusel, siis kahe detaili kokkuliimimisel jälgidagi, et kokku läheks kahe detaili neljas rull või mõlemi kolmas rull. Kõige parem on ühendada pildil näidatud meetodi kohaselt 5 detaili, ning kuues detail ühendada keskkohale, mitte paralleelselt nagu eelnevad, vaid vastupidi.

Kui kõik kuus detaili on ühendatud, siis valmis lumehelves peaks välja nägema nagu ülal toodud pildil. Sellega ongi lumehelves valmis.