23. jaan 2014

2014. aasta linnuks on JÄÄLIND ja loomaks VIIGERHÜLJES.

 Jäälind
 
Jäälind
Jäälind on eredavärvilise sulestikuga varblasest pisut suurem lind. Sulestikus on eredat sinist, punast, rohelist ja valget tooni.
Eestis on levinud kohati Lõuna-, Kagu- ja Põhja-Eestis. Mujal maailmas on ta laialt levinud Euraasia mandril. Meile saabub märtsis või aprilli algul ja lahkub veekogude külmumise eel, osa jääb ka talvituma lahtiste vooluvete äärde.
Elutseb põõsaste ja puudega kaetud järskude kallastega jõgede, ojade, järvede ja kraavide läheduses, kus on puhas läbipaistev vesi ja vaikne vool. Jäälind toitub peamiselt kaladest, kelle pikkus ei ületa 6 cm, ei põlga ära ka putukaid ja teisi veeloomi. Toitu varitsedes istub liikumatult veeäärsetel okstel, risul või kividel. Toitu märganud, sukeldub ta selle järele vette.
Pesa teeb jäälind urgu, mille kraabivad nokaga nii isas- kui emaslind koos. Lahtikaabitud pinnas heidetakse jalgadega eemale. Uuristatud käigu pikkuseks on 0,3...1 meeter ja selle uuristamiseks kulub aega sõltuvalt pinnasest 7...12 päeva. Uru lõpus olevasse pessa munetakse 6...7 muna. Neid hautakse kordamööda ja 21 päeva möödudes kooruvad pojad. Poegi toidab ainult emalind. Poegadega epsaurud on väga räpased, kihavad kärbestest ja lõhnavad ebameeldivalt. Soodsatel aastatel kasvatavad vanalinnud üles 2...3 pesakonda. Olles küllalt haruldane, on jäälind looduskaitse all.

   Viigerhüljes

  Viigerhüljes

  Viigerhüljes on üks kolmest Eesti rannavetes elavast hülgeliigist. Viigerhüljes on väiksem kui hallhüljes.
  Ta on arktiline liik, kelle levila hõlmab põhjapoolkera merede põhjaosa, Läänemere ning Saima ja Laadoga järved. Ta eelistab Läänemeres elada kalda lähedal laidude ja saarte vahel.
  Viigerhüljes toitub peamiselt kaladest. Vähem tarvitab ta vähilaadseid ja limuseid.
  Poegib pärast 9…10 kuulist tiinust veebruari lõpus või märtsis jää peal olevas lumekoopas või mõnes muus varjatud kohas. Sinna jääb ta kuuks ajaks. Tavaliselt on viigerhülgel korraga üks poeg, haruharva rohkem. Noor hülgepoeg on kaetud tiheda valge karvaga, mis aitab tal vaenlaste eest varjatuks jääda. Nooruskarvastik kaob umbes kuu aja vanuselt ja asendub tumedamaga. Juba paari päeva vanuselt on ta võimeline ujuma aga seda ainult äärmise vajaduse korral. Imetatakse poega umbes kaks kuud. Suguküpseks saavad noored hülged tavaliselt viieaastaselt.
  Looduslikke vaenlasi viigerhülgel Läänemeres ei ole. Noori poegi võivad ohustada kotkad. Peamiseks vaenlaseks on neile läbi aastasadade olnud inimene, kes küttis neid nii liha kui naha pärast. Suurt mõju avaldab ka inimese poolt kasutatavate mürkainete sattumine merre. Mürkained ladestuvad hüljestesse ja seetõttu langeb neil viljakus ning elujõud. Mere saastumine on hüljeste arvukusele avaldanud arvatavasti isegi rohkem mõju kui otsene küttimine. Just inimese mõju tõttu on kunagisest arvukast liigist säilinud Eesti rannavetes kõigest mõned tuhanded isendid. Kaasajal on viigerhüljes looduskaitse all ja mingit jahti talle ei toimu.

  http://bio.edu.ee/loomad/Imetajad/PUSHIS2.htm

Kooliõpilaste loodusfotokonkurss 2014 "Looduse vingerpussid"

Ka sel aastal kuulutab RMK Aegviidu looduskeskus välja loodusfotokonkursi ümbruskonna koolidele Harjumaalt, Järvamaalt ning Lääne -Virumaalt. 

Käesolev aasta on justkui loodud sellise teema jaoks nagu „Looduse vingerpussid“. Võiks lausa öelda, et loodus on selle teema ise meile kätte mänginud!
Aga miks on ikkagi selline teema? Lapse silm ja fantaasia näeb tavaliselt rohkem kui täiskasvanud inimene aimata oskab. Samuti on kõigile juba ammu teada ütlemine, et üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. 
Võistlustööd palume esitada siinsamas meie koduleheküljel. Kuna parematest fotodest saab hiljem näitus võiksid fotod võimalusel olla 5 megapiksli suurused või suuremad. Üks osaleja võib esitada maksimaalselt 3 fototVõistlustööde esitamise viimane tähtaeg on 05.märts 2014 
Hindamine toimub 3 vanuseklassis:
 • 1.-5. klassi õpilased; 6.-9. klassi õpilased; 10.-12. klassi õpilased
Vanuseklasside parimad valib välja žürii. Oma lemmikud saab valida ka rahvas. Rahvahääletus toimub siinsamas kodulehel vahemikus 05.-12.märts 2014.
Võitjatele auhinnad! 
Parematest fotodest pannakse RMK Aegviidu Looduskeskuses üles näitus.
Auhinnad antakse kätte konkursi lõpuüritusel – Loodusfotopäeval  14.märtsil  2014 Aegviidu looduskeskuses ( Jaama tn 7, Aegviidu 74 501 Harjumaa) Oodatud on kõik konkursist osa võtnud õpilased koos juhendajate-õpetajatega või vanematega. 
Info ja kontakt tel. 604 7212  või  5344 0549 aegviidu.looduskeskus@rmk.ee Ootame Teie osavõttu!
http://www.loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/koolilaste-fotokonkurss-2014

17. jaan 2014

"Meie Eesti head asjad" :)


Joonistuskonkurss

President Toomas Hendrik Ilves kutsus 2013 aasta lõpus koos lastega mõtlema sellele, mis on meie ümber head ning osalema joonistuskonkursil "Meie Eesti head asjad".
III klass osaleb konkursil ja täna läks teele meie postitus. Põnevusega ootame joonistusi galeriis ja kindlasti fb-s KIIDAME! 

"MINU JÄÄTISE" pakendi kujundamise konkurss. TÄHTAEG 1. aprill




325812b9753653a73fe2a70c327b2d6af033da95 (1)



Balbiino otsib uut pakendit ehtsast koorest valmistatud vahvlikoonuses jäätisele. Kujundustööl võib olla jäätise pilt, kuid ei pea olema. 
Lapsed võivad lasta oma fantaasial vabalt lennata! Ka tehnika valik on vaba: oodatud on nii värvi-, viltpliiatsite, vesivärvide, tuši kui ka guaššidega tehtud tööd. Samuti võib töö valmida segatehnikas või 
hoopiski värvipaberite kleeptööna. Teretulnud on ka kõik teised loomingulised lahendused!

Konkursile on oodatud kunstitööd mõõtudega: 10,5 cm x 29,7 cm. Kunstitöö tegemiseks võib paberi ette võtta nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Etteantud mõõdu saamiseks tuleb A4 formaadis paber pikuti pooleks jagada, nt tõmmata harilikuga joon ette, või murda paber pikuti pooleks, et lastel oleks lihtsam kunstitööd teha. 
Ülejäävale osale palume kirjutada andmed töö autori ja juhendaja kohta. Esiküljele peab olema loetavalt kirjutatud: autori eesnimi, vanus ja kooli või lasteaia nimi. NB! Mitte kunstitöö peale, vaid jäätisepaberi kavandist ülejäävale osale. Tagaküljele peab olema kirjutatud autori ees- ja perekonnanimi, kooli nimi, konkursitöö juhendaja nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

Peaauhind: võidutöö autor saab auhinnaks kaks kasti enda kujundusega jäätistLisaks saab võidutöö autor koos oma klassiga külastada näitust „Kuldaja värvid. Eesti klassikaline maalikunst Enn Kunila 
kollektsioonist“ Mikkeli muuseumis. Eksklusiivse võimalusena on võitja koos oma klassiga oodatud ekskursioonile Balbiino jäätisetehasesse, et näha oma kujundatud jäätise valmimist.


Konkursil osalemise eelduseks on lapsevanema või muu seadusliku esindaja nõusolek tema lapse töö esitamiseks ning nõusolek töö eksponeerimiseks koos lapse eesnime, vanuse ja kooli nimega.
Konkursitöö saatmisega konkursile „Minu jäätis“ annab töö autor kõik varalised autoriõigused üle AS-ile Balbiino ning loa kasutada autori isiklikke õigusi. 

Tööd palume saata aadressil: Balbiino, Viljandi mnt 26, 11217, Tallinn, märgusõna „Minu jäätis“.
Tööde esitamise tähtaeg on 1. aprill 2014.

Konkursi korraldaja on AS Balbiino, konkursi tingimused  www.balbiino.ee/konkurss 
Nii peaauhinna kui ka eriauhindade võitjate nimed avaldatakse 14. aprillil AS Balbiino kodulehel.

16. jaan 2014

Harjuta ja õpi kella tundma!

Lisan ühe lehekülje, saad ise erinevaid töölehti printida.

http://kellaaeg.weebly.com/toumloumllehed.html

3. jaan 2014

Head uut aastat!